Samego Dobra i Piękna, życzliwych ludzi wokół oraz atmosfery spokoju i ciepła podczas Świąt Bożego Narodzenia i w całym Nowym Roku życzą nauczyciele, pracownicy oraz dyrekcja ZPO w Głogoczowie.

W dniu 3 grudnia br. o godz. 17.00 odbędzie się zebranie nauczycieli z rodzicami. Podczas zebrania na sali gimnastycznej rodzice zostaną zapoznani z systemem Synergia (dziennik elektroniczny).

Zapraszamy!

Dzień 1 listopada jest dniem wolnym od zajęć wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych. Dzień 2 listopada jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych, w szkole będzie w tym dniu działać świetlica szkolna.

Nasza szkoła otrzymała 10 szt. zestawów komputerowych od Firmy NOKIA z Krakowa za co bardzo dziękują dyrekcja, nauczyciele wraz z uczniami.

Dziękujemy!!!

logo odblaskowa
zpg logo

Partnerzy

SGW

maltanska

 LOGO NEWWDK RGB small

 Jak dzwon

SWIG logo

Sponsorzy

Zakład
Budowlano-Remontowo-Handlowy
Władysław Kruk

 

logo fantic

Skorut 300dpi rgb

 

 pg

Kontakt

Przedszkole Samorządowe
Szkoła Podstawowa
im. T. Kościuszki
32-444 Głogoczów 297

tel. 12 273 77 12
zpoglogoczow@op.pl