STATUT

Przedszkola Samorządowego

w Głogoczowie


SPIS TREŚCI

WSTĘP_ 1

Art. 1 Podstawa prawna1

Art. 1 Dane podstawowe2

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA_ 3

Art. 2 Cele i zadania wynikające z przepisów prawa3

Art. 3 Organy przedszkola4

Art. 4 Kompetencje i obowiązki dyrektora i wice dyrektora5

Art. 5 Kompetencje i zasady działania Rady Pedagogicznej5

Art. 6 Kompetencje i zasady działania Rady Rodziców_ 6

Art. 7 Formy współdziałania nauczycieli z rodzicami8

Art. 8 Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola8

Art. 9 Bezpieczeństwo w przedszkolu_ 9

Art. 10 Pomoc psychologiczno – pedagogiczna9

Art. 11 Rozstrzyganie sporów i skarg między organami przedszkola10

ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA_ 11

Ar. 12 Organizacja przedszkola11

Art. 13 Skreślenie z listy dzieci12

Art. 14 Wyżywienie12

Art. 15 Zasady rekrutacji do przedszkola12

Art. 16 Zasady odpłatności za pobyt w przedszkolu_ 12

ZADANIA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA_ 14

Art. 17 Ogólne zadania14

Ar. 18 Zadania nauczycieli14

Art. 19 Zasady sprawowania opieki w ogrodzie przedszkolnym_ 15

Art. 20 Zasady sprawowania opieki nad wychowankami podczas spacerów i wycieczek15

Art. 21 Pracownicy administracyjno-pedagogiczni16

PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECI17

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

PRACOWNICY PEDAGOGICZNI:

 • Antosz Krystyna
 • Ćwierz Renata
 • Fijałkowska Dominika
 • Góralik Marzena
 • Holewa Teresa
 • Kozjaba Bożena
 • Nosal Kinga
 • Oleksy – Sołtys Małgorzata
 • Papaj Barbara
 • Płatek Jadwiga
 • Tondera Sylwia     

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI:

 • Brózda Joanna
 • Dudzik Małgorzata
 • Gaudyn Małgorzata
 • Góralik Marta
 • Kaczor Bernadetta
 • Pulchny Alina
 • Sroka Aleksandra
 • Szafraniec Jolanta
 • Szafraniec Katarzyna
logo odblaskowa
zpg logo

Partnerzy

SGW

maltanska

 LOGO NEWWDK RGB small

 Jak dzwon

SWIG logo

Sponsorzy

Zakład
Budowlano-Remontowo-Handlowy
Władysław Kruk

 

logo fantic

Skorut 300dpi rgb

 

 pg

Kontakt

Przedszkole Samorządowe
Szkoła Podstawowa
im. T. Kościuszki
32-444 Głogoczów 297

tel. 12 273 77 12
zpoglogoczow@op.pl