Godziny pracy świetlicy w roku szkolnym 2019/20

  Nr lekcji Godzina Wychowawca Sala
poniedziałek 1 7:45 – 8:45 mgr Maria Szlachetka P
5 11:40 – 12:40 mgr Tomasz Sikora P
mgr Krystyna Nowak 12
6 12:40 – 13:40 mgr Maria Szlachetka 12
mgr Marzena Wierzba 13
7 13:40 – 14:40 mgr Maria Szlachetka 12
8 14:40 – 15:40 mgr Maria Szlachetka 12
wtorek 1 7:45 – 8:45 mgr Katarzyna Oramus P
5 11:40 – 12:40 mgr Tomasz Sikora P
mgr Tomasz Gorączko 12
6 12:40 – 13:40 mgr Marzena Wierzba 12
mgr Maria Szlachetka P
7 13:40 – 14:40 mgr Maria Szlachetka 12
8 14:40 – 15:40 mgr Maria Szlachetka 12
środa 5 11:40 – 12:40 mgr Tomasz Sikora P
6 12:40 – 13:40 mgr Tomasz Sikora 13
mgr Tomasz Gorączko P
7 13:40 – 14:40 mgr Tomasz Gorączko P
8 14:40 – 15:40 mgr Tomasz Gorączko P
czwartek 1 7:45 – 8:45 mgr Katarzyna Oramus P
5 11:40 – 12:40 mgr Katarzyna Oramus P
mgr Krystyna Nowak 13
6 12:40 – 13:40 mgr Maria Szlachetka 13
7 13:40 – 14:40 mgr Krystyna Nowak 13
8 14:40 – 15:40 mgr Krystyna Nowak 13
piątek 1 7:45 – 8:45 mgr Tomasz Sikora P
5 11:40 – 12:40 mgr Krystyna Nowak 12
mgr Tomasz Gorączko P
6 12:40 – 13:40 mgr Krystyna Nowak 12
mgr Tomasz Sikora P
7 13:40 – 14:40 mgr Tomasz Sikora P
8 14:40 – 15:40 mgr Tomasz Sikora P