Kilka słów o osiągnięciach naszej szkoły w konkursie „Odblaskowa Szkoła”

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Głogoczowie przystąpiła do VII edycji wojewódzkiego konkursu „Odblaskowa Szkoła”, którego celem jest poszerzanie wiedzy uczniów na temat zasad ruchu drogowego oraz zwrócenie uwagi na potrzebę dbania o bezpieczeństwo własne i innych. Trzeba zaznaczyć, że w V edycji tegoż konkursu zajęliśmy V miejsce i tym samym byliśmy najlepsi w powiecie. W tym roku mierzymy wyżej. Poprzez wszystkie nasze aktywności chcemy mocno zaakcentować konieczność posiadania przez pieszych elementów odblaskowych.

Dlaczego szkoła dba o bezpieczeństwo dzieci i bierze udział w konkursie?

Z uwagi na bliskie sąsiedztwo drogi krajowej nr 7 popularnie zwanej Zakopianką oraz drogi krajowej nr 52, biegnącej przez Wadowice do Bielska-Białej nasze dzieci są szczególnie narażone na ryzyko częstych wypadków. By temu zapobiec, musimy zadbać o to, by na drodze były jak najbardziej widoczne. Dlatego idea bezpieczeństwa przyświeca wszystkim naszym działaniom. Jednak samo wyposażenie uczniów w kamizelki i materiały odblaskowe nie wystarcza. By dostać się do szkoły, wielu uczniów codziennie musi przejść przez ruchliwą Zakopiankę. Dlatego w naszej szkole pracuje strażnik, który pomaga dzieciom przekraczaniu jezdni na przejściu dla pieszych. Codziennie widzimy jednak wielką potrzebę wybudowania w Głogoczowie nie tylko jednej „kładki”, która obecnie powstaje, ale dwóch, gdyż przejście dla pieszych, z którego korzystają dzieci, nadal nie będzie dostatecznie bezpieczne.

20160919 113144

logo odblaskowa
zpg logo

Partnerzy

SGW

maltanska

 LOGO NEWWDK RGB small

 Jak dzwon

SWIG logo

Sponsorzy

Zakład
Budowlano-Remontowo-Handlowy
Władysław Kruk

 

logo fantic

Skorut 300dpi rgb

 

 pg

Kontakt

Przedszkole Samorządowe
Szkoła Podstawowa
im. T. Kościuszki
32-444 Głogoczów 297

tel. 12 273 77 12
zpoglogoczow@op.pl