Dyrekcja Szkoły Podstawowej zaprasza Rodziców uczniów Szkoły Podstawowej na zebranie, które odbędzie się 24 września o godz. 17.00 na sali gimnastycznej.