Od trzech lat nasze przedszkole jest czynne w czasie ferii letnich dwa tygodnie dłużej niż we wcześniejszych latach. Czas pracy placówki jest ustalony w arkuszu organizacyjnym, który jest zaopiniowany pozytywnie przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców, Kuratorium Oświaty i zatwierdzony przez Organ Prowadzący. W te wakacje planujemy remont jadalni, kuchni i szatni w przedszkolu. Funkcjonowanie przedszkola przez okres wakacyjny techniczne byłoby niemożliwe.

Przedszkole jest otwarte do 12 lipca. Na tablicy informacyjnej będą wywieszone dyżury przedszkoli otwartych w czasie wakacji.

logo odblaskowa
zpg logo

Partnerzy

SGW

maltanska

 LOGO NEWWDK RGB small

 Jak dzwon

SWIG logo

Sponsorzy

Zakład
Budowlano-Remontowo-Handlowy
Władysław Kruk

 

logo fantic

Skorut 300dpi rgb

 

 pg

Kontakt

Zespół Placówek Oświatowych im. Tadeusza Kościuszki

w Głogoczowie

32-444 Głogoczów 297

tel. 12 273 77 12
zpoglogoczow@op.pl