„ZABEZPIECZENIE DOWODÓW”

CYBERPRZEMOCY

W każdej sytuacji dotyczącej cyberprzemocy, należy zabezpieczyć wszystkie dowody, niezależnie od narzędzia i miejsca jej dokonania.

  • Telefon komórkowy

Nie należy usuwać żadnych wiadomości (sms, mms, wiadomości głosowych), jak również nie należy usuwać historii wykonywanych połączeń.

  • Internet (komunikatory, strony www, blogi, fora, czaty, serwisy społecznościowe)

W sytuacji gdy mamy do czynienia z cyberprzemocą, wykorzystaniem internetu, zarówno w przypadku komunikatorów, jak i stron www, czatów możemy wykonać zabezpieczenia dokumentacji poprzez jej skopiowanie i wklejenie np. do dokumentu Word lub też poprzez wykonanie tzw. zrzutu ekranowego, czyli screenu. Jest to zapis obrazu ekranu komputera w danej chwili . Czynność tą wykonujemy poprzez wciśnięcie klawisza Print Screen, następnie należy w dokumencie Word wykonać operację Wklej. Dane zabezpieczone w wersji elektronicznej, należy skopiować na nośnik ( płyta Cd , pendrive). Innym rozwiązaniem jest wydrukowanie całej strony zawierającej ważne informacje.

Tak zabezpieczone materiały, należy przekazać funkcjonariuszom Policji.