Dyrektor ZPO w Głogoczowie informuje, że w przypadku otrzymania powiadomienia z Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Krakowie o wystąpieniu przekroczenia poziomu alarmowego i ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu dla Gminy Myślenice, ogranicza dzieciom i młodzieży szkolnej wszelką aktywność na zewnątrz oraz na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum.

Informacje o jakości powietrza dostępne są na stronach:

https://www.myslenice.pl/aktualnosci/sprawdz-aktualny-stan-powietrza-w-gminie-myslenice,art-150

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution

Uprzejmie informuję, iż od 2 grudnia 2019 r. w Przedszkolu Samorządowym Nr 8 w Myślenicach przy ul. S. Batorego 1a, utworzono etat logopedy gminnego dla dzieci w wieku przedszkolnym, mieszkańców Gminy Myślenice.

Kontakt do Przedszkola Samorządowego Nr 8 w Myślenicach: 12 272 05 14.

Tak, w wakacje zostanie do szkoły doprowadzony światłowód. Nasza szkoła przystąpiła do projektu Ogólnopolska Sieć Edukacyjna i to zapoczątkuje, że do Głogoczowa zostanie doprowadzona technologia przyszłości. Dzięki realizacji tego projektu szkoła zyska symetryczny, szerokopasmowy internet o przepustowości 100 Mb/s.

Projekt OSE powstał dzięki staraniom Ministerstwa Cyfryzacji, a jego Operatorem jest NASK Państwowy Instytut Badawczy.

Od trzech lat nasze przedszkole jest czynne w czasie ferii letnich dwa tygodnie dłużej niż we wcześniejszych latach. Czas pracy placówki jest ustalony w arkuszu organizacyjnym, który jest zaopiniowany pozytywnie przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców, Kuratorium Oświaty i zatwierdzony przez Organ Prowadzący. W te wakacje planujemy remont jadalni, kuchni i szatni w przedszkolu. Funkcjonowanie przedszkola przez okres wakacyjny techniczne byłoby niemożliwe.

Przedszkole jest otwarte do 12 lipca. Na tablicy informacyjnej będą wywieszone dyżury przedszkoli otwartych w czasie wakacji.

Niech żyją wakacje!!! Dyrekcja ZPO życzy wszystkim wyjątkowych przygód wakacyjnych.

logo odblaskowa
zpg logo

Partnerzy

SGW

maltanska

 LOGO NEWWDK RGB small

 Jak dzwon

SWIG logo

Sponsorzy

Zakład
Budowlano-Remontowo-Handlowy
Władysław Kruk

 

logo fantic

Skorut 300dpi rgb

 

 pg

Kontakt

Zespół Placówek Oświatowych im. Tadeusza Kościuszki

w Głogoczowie

32-444 Głogoczów 297

tel. 12 273 77 12
zpoglogoczow@op.pl